Missa Pro Defuncto - Wolfgango Amadeo Mozart Requiem

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana - 2022

fot. Piotr Łysakowski | Nie tylko samoloty