Różnorodność to siła

Magda Weber - redaktorka Speaking Press

Zygmunt Bauman, urodzony w Poznaniu polski socjolog, filozof i eseista, napisał: “wszystko co twórcze w ludzkiej egzystencji, twórcze ze swojego przyrodzenia i nieodwracalnej natury, ma swe źródło w ludzkiej różnorodności. I to nie różnorodność ludzka obraca się w bratobójcze masakry, lecz niezgoda na nią i zamiar postawienia za wszelką ce-nę na swoim”. Fabryczny team złożony jest osób kreatywnych i różnorodnych – to nasza siła! Wykorzystując indywi-dualne talenty i umiejętności każdego z nas, działamy w układach, na które wzoru nie napisałby najbardziej światły matematyczny umysł. Czasami indywidualna praca toczy się paralelnie, czasami wsiadamy na fabryczny tandem, łą-cząc siły, kiedy indziej ruszamy w sztafecie, przekazując pałeczkę z pełnym zaufaniem. Dzisiejszy Speaking Concert dowodzi, że wspólnie dotarliśmy na metę. A drugi numer Speaking Press pokazuje, że… różnorodność to siła.